In deze weinig inspirerende omgeving
Veroordeeld tot een zittend bestaan

Opgesloten in mijn eigen beleving
Schop ertegenaan

’s ochtends gaan we terug naar af
In de metro’s melancholie

Als de koeien dag na dag
Passie verdwijnt in mijn koffie

De onverschilligheid van dit bestaan
Wil ik ontspringen

Ga achter mijn illusies aan
Helaas kan ik niet zingen